آذوح: نماینده مردم اورمیه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در لایحه بودجه ۹۷ هیچ بودجه ای برای احیای دریاچه اورمیه یا رودخانه‌ها و تالاب ها در نظر نگرفته است، متاسفانه دولت برای بسیاری از موارد هیچ هزینه‌ای درنظر نگرفته و نخواهد گرفت،  آقای روحانی به مردم قول احیای دریاچه اورمیه را داده بودند ولی کارهای انجام گرفته خروجی نداشته و درباره بودجه‌های خرج شده شفاف سازی صورت نگرفته‌است.

عضو فراکسیون نمایندگان مناطق تورک‌نشین ایران در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت این فراکسیون نیز گفت: فراکسیون تورک زبانان در ابتدا با دو جلسه و تعیین هیئت رئیسه شکل گرفت اما پس از برگزاری دو جلسه اول دیگر هیچ جلسه‌ای برگزار نشده و خبری از فراکسیون نیست. هیچ شخصی درباره وضعیت فراکسیون پاسخگو نیست هر شخصی سلیقه‌ای مصاحبه‌ای انجام می‌دهد و هیچ اطلاع دقیقی از وضعیت فراکسیون در دسترس نیست.

حضرت پور ادامه داد: همیشه می‌گویند آذربایجان سر ایران است ولی درعمل و امکانات ارائه شده اصلا اینگونه نیست.