آذوح: کارگزار اشتغال استان اردبیل با اقرار به اینکه جمعیت استان اردبیل پس از انقلاب نصف شده، اعلام کرد در ٣٠ سال اخیر ۴٠٠ هزار نفر از جمعیت استان اردبیل به دلیل بیکاری به سایر مناطق کشور مهاجرت کرده‌اند.

«اسلام محمدی» امروز در جلسه ماهانه اتاق بازرگانی اردبیل، علت مهاجرت از استان اردبیل را «بیکاری و نبود فضای اشتغال» عنوان کرد و گفت:«ما ششمین استان مهاجرفرست کشور هستیم

به نوشته ایسنا، وی با اشاره به اینکه به غیر از پارس‌آباد(پارساآباد) و اردبیل ما در هشت شهرستان استان اردبیل با کاهش جمعیت روبرو هستیم.

محمدی گفت:«در ٣٠سال اخیر ما نیم درصد کل جمعیت کشور را در استان اردبیل در قالب مهاجرت به سایر مناطق از دست داده‌ایم به طوری که ما در اکثر روستاهای استان اردبیل با کاهش و یا مهاجرت کامل روبرو هستیم و بخش مهمی از این روستاها خالی از سکنه هستند

به گفته محمدی، عمده مهاجرت‌ها از استان اردبیل به مقصد تهران، کرج، گیلان و آذربایجان شرقی اتفاق افتاده و در داخل استان نیز مهاجرت‌ها بیشتر به مقصد اردبیل بوده است.

کارگزار اشتغال استان اردبیل اعلام کرد سهم استان اردبیل از صنعت کشور تنها ٦صدم درصد است.

به گفته محمدی، «٩۵درصد صنایع این استان کوچک و پنج درصد متوسط بوده و چندان اشتغال قابل ملاحظه‌ای را در حوزه صنعت در استان اردبیل به عینه مشاهده نمی‌کنیم