آذوح: شماره دوم نشریه الکترونیکی، سیاسی فرهنگی اجتماعی  ایره لی منتشر شد.

به گزارش آرازنیوز شماره دوم نشریه سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایره لی به سردبیری فعال داوود توران آماده و منتشر شد.

در این شماره از نشریه الکترونیکی ایره لی مقالاتی در موضوعات مختلف به قلم فعالان ملی داوود توران ، حسین عیسی لی، بابک آزاد ، امیر مردانی، بابک شاهد ، ابراهیم نفیسی و مجید جوادی گردآوری و در ۲۱ صفحه و بله زبان تورکی آزربایجانی منتشر شده است .

https://app.box.com/s/av4qcqh8gnqsp3surar43j5v0nv1tt98