آذوح: روزنامه قانون طی گزارشی اعلام کرد نابودی و حذف زبان های غیرفارسی، از سیاست های ملی حاکمیت در ایران است.

روزنامه قانون در شماره جدید خود با مطلبی تحت عنوان «سخنان ضد ملی در صداوسیمای به‌ظاهر ملی» به قلم فردی به نام «مهرشاد ایمانی» با انکار وجود تورک‌ها در ایران، مدعی شده است سیاست کلی و ملی کشور بر حذف زبان‌های غیرفارسی و «سیاست تک‌زبانی» است.

نویسنده ی مطلب با بهانه قرار دادن مصاحبه علی ضیا در برنامه ی تلویزیونی «فرمول یک» با مجید خدابخش، استاندار آزربایجان شرقی، ملت ترک را مورد اهانت قرار داد. در این برنامه که چند روز پیش از شبکه یک سیما پخش شد، مجری برنامه از عدم تحصیل دانش‌آموزان به زبان مادری‌شان انتقاد کرده و اعلام کرد عدم تحصیل زبان تورکی باعث شده است برخی از جوانان شهرهایی مانند اورمیه مجبور شوند به زبان فارسی سخن بگویند.

به گزارش آذوح در یادداشت روزنامه قانون، مهرشاد ایمانی، نوشته است: "چند روز پیش در یکی از برنامه‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، یکی از مجریان این نهاد، گفته است که در کل شهر تبریز تنها در یک‌مدرسه تدریس دروس، به زبان ترکی صورت می‌گیرد. او در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد استاندار آذربایجان شرقی، خود را ناراحت از فارسی سخن‌گفتن کودکان ارومیه دانسته"

او در ادامه با جعل تاریخ و بیان اینکه "هنگامی که پیشه‌وری با رهبري شوروی مترصد جدایی آذربایجان از ایران بود، پیش از آنکه قوای نظامی وارد تبریز شوند، مردم مهین‌دوست این منطقه کار طرفداران پیشه‌وری را یک‌سره کردند" نیت شوم خود از نوشتن چنین مطالب سخیفی را آشکار می سازد:

"استفاده از واژه زبان «ترکی» صحیح نیست زیرا مردم آذربایجان آذری‌زبان و نه ترک زبان هستند. در حقیقت مردم آذربایجان به‌‍‌‌دلیل منطقه زندگی‌شان که استان‌های آذربایجان باشد، آذری هستند. مردم ایران، ایرانی‌هایی هستند که تحت اقوام مختلف در مناطق گوناگونی از ایران زندگی می‌کنند. واژه ترک ریشه در نژاد غیرایرانی دارد"

وی در بخشی از جعلیات اهانت آمیز خود ولی به درستی پرده از سیاستهای رژیم پهلوی و رژیم جمهوری اسلامی برداشته اعلام می کند که به بهانه ی حفظ تمامیت ارضی، تمامی زبانهای غیرفارسی بایستی نابود گردند. به اعتقاد روزنامه ی حکومتی قانون، بایستی کاری کرد کودکان آذربایجان و دیگر شهرها به جای زبان مادری، به زبان فارسی سخن بگویند:

"سیاست‌های حاکمیت سیاسیِ پیش و پس از انقلاب سال57 بر اساس حفظ تمامیت ارضی ایران بوده است. شاید به‌همین دلیل باشد که حکام در طول تاریخ معاصر گسترش زبان فارسی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های خود مطرح کرده‌اند.

بنابراین بر مبنای اصل15 قانون اساسی به‌هیچ‌وجه نباید از فارس‌زبان بودن کودکان ارومیه یا هر شهر دیگری ناراحت بود. از قضا اگر فرزندان این خاک به زبان فارسی سخن می‌گویند، نشان‌دهنده توفیق سیاست‌های ملی بوده است."

نویسنده، سخن گفتن از خطر نابودی زبان تورکی را خیانت دانسته و با اتهام زدن به علی ضیا مجری برنامه، وی را خائن به وحدت ملی دانسته است.

انکار زبان و نژاد ملت تورک آزربایجان سال‌هاست که توسط نژادپرستان تبلیغ‌شده و این روزنامه نیز با تکرار همان توهمات راسیستی، ایرانیان را تک نژاد دانسته و دوباره از واژه مجعول «آذری» برای زبان ملت آذربایجان استفاده کرده است.

http://www.ghanoondaily.ir/fa/news/main/96623/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1--%D9%85%D9%84%DB%8C

آذوح