آذوح: تشکیلات‌های سیاسی استقلال‌گرای آزربایجان جنوبی طی بیانیه‌ای از ایجاد اتحادیه استقلال‌گرایان آزربایجان جنوبی خبر دادند.

تشکیلات‌های سیاسی استقلال‌گرای آزربایجان جنوبی طی بیانیه‌ای از ایجاد اتحادیه استقلال‌گرایان آزربایجان جنوبی خبر دادند.

به گزارش آرازنیوز، تشکیلات‌های سیاسی آزربایجان جنوبی از جمله «حزب استقلال آزربایجان جنوبی»، «اتحادیه دموکراتیک ترک آزربایجان جنوبی» و «تشکیلات راه ملی آزربایجان جنوبی» طی انتشار بیانیه‌ای مشترک از همگرایی و ایجاد اتحادیه سازمان‌های استقلال‌گرای آزربایجان جنوبی خبر دادند.

در این بیانیه اتحادیه هدف خود را استقلال کامل آزربایجان از ایران عنوان کرده است. اتحادیه عضویت فردی را قبول نمی‌کند و تنها تشکل‌های استقلال‌گرا در این اتحادیه می‌توانند عضو گردند.