آذوح: دادگاه انقلاب شهرستان اورمیه که برای آزادی موقت سهیل دیری فعال ملی ترک آذربایجانی قرار وثیقه 150 میلیون تومانی صادر کرده بود با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد گردید.

اتهام سهیل دیری تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.

وی روز دوشنبه 16 بهمن سال جاری  توسط نیروهای امنیتی دستگیر و بازداشت شده بود.