آذوح: سه فعال ملی آذربایجان هر کدام به تحمل 4 ماه زندان محکوم گردیدند.

به گزارش آذوح اکبرجهانگیری، میلاد اکبری و مرتضی پروین طی صدور حکمی هر کدام به ۴ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق تعزیری در دادگاه کلیبر محکوم شدند.

شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری 2 کلیبر صدور حبس یا جزای نقدی برای این فعالین آزربایجانی را با استناد به اتهام انتسابی "اخلال در نظم عمومی از طریق سر دادن شعار نامتعارف و اجتماع غیرقانونی در منطقه قلعه بابک" ترتیب داده است.

طبق این رأی، در صورت پرداخت هرکدام از فعالین ملی به مبلغ ۱۸ میلیون ریال، جزای نقدی جایگزین کیفر حبس خواهد شد و در صورت عدم پرداخت نقدی، تحمل هرکدام ۴ ماه حبس برای آنان اعمال می‌شود.

خاطرنشان میکنیم که جناب آقایان اکبر جهانگیری،میلاد اکبری،مرتضی پروین به مورخ ۹ تیرماه ۹۶ به همراه دیگر فعالین ملی آزربایجان جنوبی در مراسم قلعه بابک که در حمایت از زندانیان سیاسی آزربایجان جنوبی برگزار شده بود‌ دستگیر شده بودند.

آذوح