آذوح: شعبه26 دادگاه تجدیدنظر تبریز، رأی اولیه دوسال حبس تعزیری فعال ترک آذربایجانی، آقای مهدی امیری نژاد را عینا تائید کرد و حبیب ساسانیان دوباره به این شعبه مذکور دادگاه تجدید نظر احضار شد.

حبیب ساسانیان فعال ملی ترک به دادگاه تجدید نظر آذربایجان شرقی  در تاریخ ۱۸ بهمن ماه سال جاری احضار گردید  و همچنین حکم دو سال حبس تعزیری برای مهدی امیری نژاد در شعبه 26 دادگاه تجدید نظر آذربایجان شرقی عینا تایید گردید.

این فعال ملی پیشتر توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حمید باقر پور، به دوسال حبس محکوم شده بود که این رأی در شعبه 26 تجدید نظر عیناً تائید گردید.

این فعال ملی به اتهامات واهی مشارکت در تشکیل گروه گامو، معاونت در اداره گروه مذکور، برگذاری جلسات ملی گرایی متعدد در منزل شخصی، به دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده است.

آقای امیری نژاد به همراه آقای حبیب ساسانیان، در 26 اردیبهشت سال 95 توسط وزارت اطلاعات دستگیر و بعد از تحمل چندین ماه در بازداشتگاه های وزارت اطلاعات با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی بطور موقت آزاد گردیده بود.

حبیب ساسانیان دیگر متهم ردیف اول پرونده، به تحمل 10 سال حبس تعزیری به صورت غیابی محکوم گردیده که آقای ساسانیان از شرکت در جلسات اولیه دادگاه امتناع ورزیده بود.

آقای حبیب ساسانیان در جلسه دادگاه تجدید نظر نیز که یکشنبه ی هفته ی گذشته  در تاریخ 8 بهمن ماه برگزار شد، در دادگاه حضور نیافته بودند.

این فعالین ملی به همراه چند تن از فعالین تبریز و اردبیل به اتهامات نظیر تشکیل گروه، تلاش برای تجزیه طلبی و دیگر اتهامات واهی دستگیر شده بودند که با دفاعیات صریح  در دادگاه بدوی، حکم برائت و منع تعقیب برای بخشی از اتهامات وارده بر علیه شان، صادر شده بود.

گفتنی است که امروز (دوشنبه ۱۶ بهمن) طی تماس تلفنی با خانواده ی آقای ساسانیان، از جانب شعبه ی 26 دادگاه تجدید نظر تبریز، تأکید نموده اند که در صورت عدم حضور ایشان و بی اعتنایی به احضاریه دادگاه، املاک مورد ضمانت ایشان جهت مزایده ی عمومی و به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران به اجراء گذاشته خواهد شد.

این فعالین ملی تمامی اتهامات را رد کرده و معتقدند این نوع دادگاه و اتهامات و صدور رأی تحت فشار ارگانهای اطلاعاتی و دسیسه ای بیش نیست که با این کار سعی در صدور احکام سنگین بر علیه فعالین ملی آذربایجان می باشند.