آذوح: دادگاه انقلاب شهرستان اورمیه برای آزادی موقت سهیل دیری فعال ترک آذربایجانی قرار وثیقه 150 میلیون تومانی صادر کرده است ولی هنوز این فعال آزاد نشده و مراحل دادرسی ادامه دارد.

اتهام سهیل دیری تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.

این فعال ملی ساکن اورمیه روز دوشنبه 16 بهمن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

به گفته نزدیکان وی آقای دیری به علت فعالیت مدنی که در شبکه های اجتماعی داشته مدام تحت تعقیب بوده و نهایتا دستگیر گردید.

آذوح