آذوح: میلاد حاجیلو و محمد اباذری از فعالین ملی اهل شهرستان خوی،بعد از گذارندن ۹ روز در اداره اطلاعات شهرستان خوی به مورخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۶ به بند موقت زندان خوی انتقال داده شدند.

میلاد حاجیلو و محمد اباذری از فعالین ملی آزربایجان جنوبی میباشند که به مورخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۶ بنا به دلایل نامعلوم توسط ماموران اطلاعاتی بازداشت شده بودند.

به گفته نزدیکان این فعالین علت دستگیریشان به احتمال زیاد در رابطه با تظاهرات اخیر در شهرستان خوی میباشد.

برای آزادی موقت میلاد حاجیلو قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی صادر شده است.

آذوح