آذوح: امیر ابراهیم لو فعال ملی آزربایجان اهل اورمیه که در جریان بازی والیبال شهرداری اورمیه و کاله آمل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به کلانتری 14 منتقل گشته بود٬ بعد از سپری نمودن حدود ۲۴ ساعت بازداشت٬ با انتقال به دادسرای عمومی و انقلاب اورمیه واقع در خیابان وحدت با عنوان اتهام واهی اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تحریک هواداران روبرو گشته و النهایه به مورخه ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ با تودیع وثیقه ۱۵ میلیون تومانی بطور موقت آزاد گشته است.

پیشتر از این نیز وی یک روز مانده به روز جهانی محیط زیست (۲۰ خرداد)  به همراه ۲۰ تن دیگر از فعالین ملی شهرستان اورمیه در پارک ًائللر باغیً  توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بود و همچنین به سال ۱۳۹۴ در جریان بازی والیبال شهرداری اورمیه و بانک سرمایه در ورزشگاه ۶ هزار نفری بازداشت گردیده بود که النهایه در هر دو مورد از بازداشت های فوق الذکر٬ نامبرده با رأی به صدور برائت قضائی روبرو گشته بود.

آذوح