آذوح: انتشار تصویری در کتابهای مقطع ابتدایی درسی ایران که در آن هویت تورکان در غرب آزربایجان تحریف شده است، اعتراض گسترده کاربران در فضای مجازی و مردم آزربایجان جنوبی را برانگیخت.

وزارت آموزش و پرورش ایران در یکی از کتابهای درسی مقطع ابتدایی، در صفحه ای با انتشار عکسی از نقشه ایران و پراکندگی قومیتی آن، استان آزربایجان غربی را کرد نشین نمایش داده است، چیزی که سالهاست گروههای تروریست و مسلح کردی به دنبال آن هستند.

این اولین بار نیست که اقلیت کرد در غرب آزربایجان از سوی منابع رسمی در ایران به عنوان اکثریت نمایش داده می شود.

این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد جمعیت غرب آزربایجان را تورکان تشکیل می دهند و بسیاری از کردهای ساکن در این ناحیه مهاجرین عراقی ۳۰ سال اخیر و یا مهاجرین کردستان ایران هستند.

انتشار این عکس خشم مردم در غرب آزربایجان را برانگیخته و آنها در فضای مجازی با پستهای متعدی به این حرکت اعتراض کرده و خواستار تعویض این نقشه جعلی شده اند.

در این تصویر یک کرد به جای قرار گرفتن در استان کردستان در استان آزربایجان غربی نمایش داده شده است، این در حالی است که درصد زیادی از جمعیت شمال استان کردستان در شهرهایی مانند بیجار و قروه را تورکها تشکیل می دهند و از تخلیه شدن شهر سنندج از هویت تورکی نیز هنوز یک قرن نیز نگذشته است.

این در حالی است که در زمانهای نه چندان دور و در دوران قاجار از شهرهایی همچون مهاباد، با نام قدیمی و تورکی ساوجبلاغ و اشنویه و سردشت به عنوان ولایت آزربایجان نام برده شده است