آذوح: دو تن از فعالین ملی به نامهای سعید صادقی فر و مصطفی پروین طی ابلاغیه ای که دریافت کرده اند به شعبه یازدهم دادیاری و دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل احضار شده اند.

در این ابلاغیه دلیل و عنوان اتهامی قید نگردیده و تنها علت حضور ایشان دفاع از اتهام انتسابی نامعلوم قید گردیده است. طی روزهای اخیر روند ابلاغ فعالین ملی از طرف دستگاه قضایی تشدید شده است.

سعید صادقی فر شاعر و نویسنده و مصطفی پروین نقاش اردبیلی می باشند. که طی سالهای گذشته سابقه بازداشت دارند.

چندی پیش نیز مجوز نمایشگاه نقاشی آقای مصطفی پروین با نام شیروان دره سیکه قرار بود در مجتمع فرهنگی فدک شهرستان اردبیل برگزار گردد از سوی نهادهای امنیتی لغو گردید.