آذوح: شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان کلیبر با ارسال ابلاغیه‌ای از مرتضی پروین فعال تورکِ ساکن اردبیل در خصوص گزارش و شکایت موجود علیه وی که از طرف اداره اطلاعات کلیبر صورت گرفته ، خواست که روز دوشنبه نهم بهمن ماه سال جاری جهت رسیدگی به اتهامات نسبت داده شده در این پرونده، در ساختمان دادگستری و دادسرای این شهر حضور بعمل رساند

مرتضی پروین در نهم تیرماه امسال با شرکت در تجمعات سالیانه قلعه بابک که به مناسبت سالروز تولد بابک قهرمان ملی آذربایجانی‌ها برگزار می‌شود، به همراه یازده تن دیگر بازداشت و به زندان اهر منتقل گردید.

اتهام پروین در این پرونده "اخلال در نظم عمومی"عنوان شده است.

این فعال آذربایجانی پیشتر و در سال ۹۵ به اتهام "اخلال در نظم عمومی از طریق بازکردن پارچه نوشته‌ای در جهت  آزادی زندانیان سیاسی" متحمل سه ماه حبس تعزیری و سی‌ضربه شلاق شده بود.

آذوح