آذوح: «مهدی دوستدار» فعال ملی آذربایجان اهل اردبیل که به قید وثیقه 20 میلیون تومانی به‌صورت موقت آزاد می‌باشد، طی ابلاغیه‌ای به شعبه 103 دادگاه کیفری دو اردبیل احضار گردید.

بر اساس احضاریه «مهدی دوستدار» باید به تاریخ یکشنبه 24 دی‌ماه 1396 در شعبه 103 دادگاه کیفری دو اردبیل حضور یابد.

پیش‌تر، دو احضاریه به مورخه 1396.08.29 به مهدی دوستدار از طرف دادگاه شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل اطلاع داده‌شده بود.

لازم به توضیح است که مهدی دوستدار در تاریخ 9 آبان 1396 توسط نیروهای امنیتی دستگیر و پس گذراندن 11 روز و تحمل شکنجه‌های متعدد فیزیکی و روحی با تودیع قرار کفالت 20 میلیون تومانی موقتاً آزاد گردید.