آذوح: دو تن از فعالین ملی آذربایجانی به نام های میلاد حاجیلو و محمد اباذری در شهر خوی توسط ماموران اطلاعاتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.

این فعالین ترک در تاریخ 19 دی ماه سال جاری توسط ماموران اطلاعاتی در خوی دستگیر و بازداشت شده اند.

به گفته نزدیکان و خویشاوندان این فعالین بازداشت شده علت دستگیری آنان به احتمال زیاد در رابطه با تظاهرات اخیر در خوی علیه دولت ایران بوده باشد.

هنوز از محل نگهداری این فعالین ملی اطلاع دقیقی در دسترس نبوده است.

آذوح