آذوح: نشریه دانشجویی "باریش" در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان منتشر شد.

در این شماره از نشریه "باریش" می‌توانید مقالات زیر را مطالعه فرمایید:

در جواب مقاله "آذربایجان، ایران کوچک" روزنامه ایران "ترکان ،واقعیت انکار ناپذیر جامعه کثیر الملّه ایران"

تحلیلی جامعه شناختی بر یک تصور نوستالژیک(تصویر روزنامه ایران در سال ۸۵)

کینه توزی جدید روزنامه شرق

ذاتگرایی تاریخ نگاری ایرانی

آذوح