آذوح: با شدت گرفتن اعتراضات در بیشتر شهرهای ایران اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی اقدام به انتشار اس ام اس و تهدید مردم آذربایجان کرد.

این اداره حکومتی که تحت نظارت مستقیم تهران است، بااینکه اعتراضات مردم را فقط محدود «مطالبات صنفی» قلمداد می‌کند، هرگونه تجمعات اعتراضی را ممنوع اعلام کرد.

در پایان نیز با اعلام همراهی خود با کردهای تروریست و حکومت ‌فاشیسم فارس استان آذربایجان غربی را «استان اورمیه» نامید.

این اقدام اداره اطلاعات جهت ادعاهای توسعه‌طلبانه و متجاوزانه گروهک تروریستی است که خواستار پاک شدن نام آذربایجان از بخش تاریخی غرب آذربایجان جنوبی می‌باشند.

این اولین بار نیست که حاکمیت حاضر نقش تریبون افکار و ادعاهای توسعه‌طلبانه گروهک‌های تروریستی به‌ویژه پ.ک.ک را بر عهده می‌گیرد.

حکومت حاضر در تهران و حتی حاکمیت پهلوی در مورد تغییر اسامی تاریخی مناطق آذربایجان هزینه‌های هنگفتی را صرف کرده است.

ارسال پیام‌های تهدیدآمیز از طرف اداره اطلاعات و استفاده از واژه جعلی «استان ارومیه» سندی بر همکاری نزدیک گروهک‌های تروریستی پژاک و اداره اطلاعات حاکمیت حاضر است.