آذوح: سیامک سیفی فعال ملی-مدنی آزربایجانی از زندان خیاو آزاد شد.

یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ فعال ملی مدنی آزربایجانی سیامک سیفی از زندان مشکین‌شهر (خیاو) آزاد شد.

سیامک سیفی فعال آزربایجانی شهروند مشکین‌شهر (خیاو) روز ۱۷ تیرماه ۹۶ از اداره اماکن این شهرستان تماس تلفنی دریافت می‌کند و برای انجام امور اداری به این محل فراخوانده می‌شود. به دنبال آن و حضور یافتن وی در این اداره ماموران اداره اطلاعات وی را در این محل دستگیر کرده و با خود می‌برند.

گفتنی است سیامک سیفی در سال ۹۱ و در دیدار بین تراختور آزربایجان و الجزیره دستگیر شده بود. طبق گفتهاین منبع نزدیک به سیامک سیفی، بازداشت اخیر وی در خصوص دستگیری وی در بازی فوتبال تراختور و الجزیره است که حدود ۵ ماه پیش حکم ۷ ماه زندان برای وی صادر شده بود.

سیامک سیفی در اسفندماه سال ۹۱ بعد از بازی تراختور-الجزیره به همراه سیامک ایرانی، موسی سودی، جعفر رستمی راد، محمد علی اسماعیل پور و کسری داودی بازداشت شده بود.

اسفند ماه سال ۹۵ حکم ۷ ماه حبس تعزیری سه تن از فعالین مدنی آزربایجان از جمله جعفر رستمی راد، علی احمدی و سیامک سیفی از طرف دادگاه تجدید نظر استان آزربایجان شرقی تائید شده بود.