آذوح: جمعی از فعالین حرکت ملی آزربایجان به پاسداشت زبان مادری همزمان با مناسبت فرار رسیدن سالگرد سوزاندن کتب‌های تورکی در ۲۶ آذر ۱۳۲۵ به دست ارتش دولت تهران٬ اقدام به پخش کتب تورکی در سطح شهر اورمیه نمودند.

لازم به یاد آوری است بمناسبت سالروز تاسیس حکومت ملی آزربایجان ، ٢١ آذر ٩٦ نیز صدها کتاب تورکی توسط فعالین حرکت ملی آزربایجان در مهد کودک های اورمیه پخش شده بود.

پخش کتاب در روز های خاص یکی از فعالیت های نمادین، فرهنگی و مدنی حرکت ملی آزربایجان است و فعالین ملی آزربایجان همه ساله با تمامی مشکلات به این فعالیت ملی خود ادامه می دهند.