آذوح: شماره ی جدید نشریه ی دانشجویی ائلین منتشر شد.

به گزارش آذوح شماره ی 13 این نشریه به همت کانون آذربایجان شناسی دانشگاه مراغه منتشر و مصادف با روز 26 آذر پخش گردیده است.

نشریه ی دانشجویی ائلین نشریه ای فرهنگی، هنری تاریخی بوده و در سال ششم فعالیت خود به سر می برد.

آذوح