آذوح: مهندس موسی سودی فعال ملی ترک آذربایجان، برای سپری کردن دوران محکومیت 7 ماهه خود راهی زندان مرکزی تبریز شد.

مهندس موسی سودی فعال ساکن اردبیل ,روز شنبه به تاریخ 25 آذر 1396 شمسی برای سپری کردن زمان محکومیت هفت ماهه خود وارد زندان تبریز شد.

پیرو خبر قبلی مبنی بر یورش ماموران انتظامی دادگستری اردبیل به منزل موسی سودی و ناکام ماندن در بازداشت وی برای اجرای حکم هفت ماه حبس تعزیری ولی این در حالی است که هیچ ابلاغیه ای از دادگاه تجدید نظر به دست ایشان نرسیده بود .

به همین دلیل روز شنبه 25 آذر 1396 شمسی به دادگاه انقلاب تبریز مراجعه کرد تا رای دادگاه تجدید نظر را رویت نماید  پس از مراجعه به شعبه دوم دادگاه با حکم قطعی هفت ماه حبس تعزیری مواجه شده و اعتراض ایشان مبنی بر تجدید رای مورد قبول واقع نشده خود را به زندان مرکزی تبریز معرفی کرده تا دوران محکومیت خویش را بگذارند.

لازم به یاداوری است که موسی سودی مغانلو در جریان اولین بازی آسیایی تراختور به همراه چند تن از فعالان مدنی از جمله جعفر رستمی و علی احمدی و سیامک سیفی و ... که با توجه به دادنامه صادره علیه این فعالین ترک، به اتهام تبلیغ علیه نظام به هفت ماه حبس تعزیری محکوم شدند.