آذوح: یک کافی ‌شاپ در قوشاچای (میاندوآب) به دلیل داشتن نام ترکی‌ توسط اداره اماکن این شهر پلمپ گردیده است.

بر اساس اطلاعیه‌ای که توسط مدیریت کافی شاپ قوواخ بر سردر این مکان نصب شده، حساسیت به نام تُرکی علت پلمپ شدن این مکان تفریحی-تجاری عنوان می‌شود.

دولت ایران همواره مانع نام‌گذاری اسامی تُرکی بر کودکان آذربایجانی و اماکن تفریحی-تجاری ایجاد شده در این مناطق می‌شوند.