آذوح: بنا به گزارش حاصله مهندس سیامک میرزایی زندانی سیاسی ملی آذربایجان بعد از بازداشت در مورخه ۱۳۹۵/۴/۲۴ توسط ضابطین قضائی در شهرستان پارس آباد استان اردبیل در روند دادرسی با رأی نهایی صادره از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به اتهام واهی ً تشکیل و اداره دستجات علیه امنیت داخلی ً با استناد به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی - بخش تعزیرات به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و با مجازات تکمیلی ۱ سال اقامت اجباری در شهرستان طبس از توابع استان خراسان جنوبی روبرو گشته بود و هم اکنون در بند ۸ زندان اوین در حال گذراندن دوره محکومیت خویش می باشد .

عوامل اطلاعاتی به علت مقاومت نامبرده از داخل زندان از جمله اقدام ‌به اعتصاب غذای ۱۸ روزه و تاثیر آن بر روند ناعادلانه رسیدگی به پرونده ٬ نامه نگاری به مسئولین ذی صلاح  و ... در مقابل کارشکنی های غیر قانونی و غیر حقوقی ضابطین قضائی و دستگاه قوه قضائیه بر حق خویش، عوامل فشار را بر آن داشت تا در ایام متفاوت در جهت اعمال فشار با طرق مختلف منجمله تهدید خانواده و ... روی آورند. که در مورد اخیر چندی قبل با ایجاد درگیری هدایت شده با یکی از زندانیان شرور، از سوی مسئولین حفاظت اداره زندان اوین٬ النهایه با ارسال گزارشی مغرضانه مبنی بر ً اخلال در نظم و آسایش عمومی و توهین به رهبریً در راستای تشکیل پرونده قضائی تحقیقاتی برای مهندس سیامک میرزایی٬ فی السیر از سوی بازپرسی شعبه ۴ دادسرای عمومی ناحیه ۳۳ مقدس تهران٬ نامبرده عینأ با اتهام فوق الذکر با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی مواجه گشته است.

قابل ذکر است به علت عدم تفکیک جرائم از سوی سازمان زندانها و همچنین عدم رعایت موازین حقوقی برای اعمال قوانین مدون حقوق بشری و جرائم سیاسی در حق زندانیان سیاسی ٬ به دفعات شاهد رفتارهای فراقانونی مسئولین زیربط هستیم.