آذوح: روزنامه شرق در شماره امروز خود و در تداوم تفکرات ضدتورکی خود، به خاک کشور آذربایجان چشم دوخته و طی مصاحبه‌ با فردی که آن را وزیر امورخارجه کشور خودخوانده قره‌باغ دانسته، از تاسیس کشور جدید و تجزیه آذرباجان حمایت کرده است.

مدتی است که توطئه تاسیس کشور کردستان شکست خورده و این کشور در نطفه خفه شد اما به نظر می‌رسد این توطئه هنوز به پایان نرسیده است چرا که کشوری جدید در خاک‌های اشغالی کشور آذربایجان، در حال شکل‌گیری است.

روزنامه شرق در شماره امروز خود در مطلبی تحت عنوان “از عقد قرارداد صلح‌ بسیار دور شده‌ایم” گفتگویی با ماسیس مایلیان، که آن را وزیر امورخارجه کشور ” کشور خودخوانده قره‌باغ ” دانسته، انجام داده است.

نکته جالب توجه این مصاحبه که نشانگر نیت شوم نویسنده است در سطر اول مقدمه آمده است: “در بسیاری از نقشه‌ها نام و نشانی از جمهوری قره‌باغ کوهستانی نیست، اما این دولت‌ خودخوانده به‌عنوان یک واقعیت ژئوپلیتیک ازجمله بازیگران مهم قفقاز جنوبی است.” که نویسنده تولد چنین کشور خودخوانده‌ای را واقعیت دانسته است.

نویسنده ی این مقدمه نوشته است:” براساس آخرین سرشماری رسمی در اتحاد شوروی نزدیک به ۸۰ درصد مردم این ناحیه ارمنی بودند، بنابراین ترجیح می‌دادند تابع ایروان باشند که تنها چند ساعت با آنها فاصله داشت. ” فارغ از اینکه آمار جعلی چگونه از ذهن نویسنده ترواش کرده است، احتمالا این نویسنده از قتل‌عام مسلمانان شیعه در قره‌باغ و اخراج اجباری خبر ندارد و شاید از این اتفاق خبر داشته ولی با توجه به فطرت و سابقه خود،  این موضوع را نادیده گرفته است.

این نویسنده معترف است که این کشور خودخوانده توسط هیچ کشوری به غیر از ارمنستان به رسمیت شناخته نشده است؛ پس باید این روزنامه را دومین جایی دانست که آن را به رسمیت شناخته است.