آذوح: شب گذشته دیوارنویسی هایی به‌صورت گسترده توسط فعالان ملی آذربایجان در اردبیل در اعتراض به عدم اجرایی اصل 15 قانون اساسی و حمایت از زندانیان سیاسی آذربایجان جنوبی انجام گردید.

تمام دیوارهای شهر اردبیل در آذربایجان جنوبی با شعارهای ترکی آذربایجانی؛ «تورک دیلینده مدرسه»، «سیاسی زندانی لر آزاد اولسون»، « هارای، هارای، من تورکم»، «مهندس سیامک میرزایی، دکتر لطیف حسنی و مهندس ناصر خلوصی آزاد اولسون» و... پر شد.

این حرکت گسترده در اعتراض به عدم اجرای اصل 15 قانون اساسی توسط حکومت ایران مبنی بر تحصیل به زبان مادری در مدارس و حمایت از زندانیان سیاسی ترک آذربایجان جنوبی دربند چون مهندس سیامک میرزایی، دکتر لطیف حسنی و مهندس ناصر خلوصی است.