آذوح: مامورین امنیتی مانع از اکران فیلم گمیچی در سینما انقلاب اردبیل شدند.

فیلم گمیچی با کسب مجوز و طبق اعلام قبلی مقرر گردیده بود در ساعت 18:00 روز چهارشنبه 8 آذرماه در سینما انقلاب اکران شود با دخالت مامورین امنیتی اکران این فیلم لغو گردید.

فیلم که روایتی ست از وضعیت حزن انگیز دریاچه ارومیه ، قرار بود طی اعلام دست اندرکاران  کارگردان و تهیه کننده اثر  نیز طی نمایش  در سالن اکران سینما انقلاب حضور یابند

طی تبلیغات گسترده ای که در فضای حقیقی صورت گرفته بود انتظار استقبال قابل توجهی از اکران این فیلم از سوی مردم و فعالین مدنی شهر اردبیل می رفت .که مراجعه کنندگان برای تماشای این فیلم با درهای بسته سینما انقلاب مواجه گردیدند.

مسئولین و مقامات امنیتی آذربایجان به خصوص شهر اردبیل دید تنگ نظرانه ای نسبت به کارهای فرهنگی و هنری دارند چندی پیش نیز از برگزاری نمایشگاه نقاشی آقای مصطفی پروین علی رغم داشتن مجوز جلوگیری شد.

آذوح