آذوح: جمعی از فعالین حرکت ملی آزربایجان به عیادت عزیز پورولی از فعالین شناخته شده حرکت ملی آزربایجان رفته و در خصوص مسائل مختلف حرکت ملی به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

جمعی از فعالین حرکت ملی آزربایجان به عیادت عزیز پورولی از فعالین شناخته شده حرکت ملی آزربایجان رفته و در خصوص مسائل مختلف حرکت ملی به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

بنابه اطلاع آرازنیوز، جمعی از چهره‌های شناخته‌شده حرکت ملی آزربایجان جناب آقایان ابوالفضل وصالی، یوروش مهرعلی بیگلو و محمد زوار و تعدادی از فعالین ملی شهر تبریز با حضور در منزل عزیز پورولی ضمن عیادت از ایشان در مورد مسائل مختلف حرکت ملی ازجمله ضرورت تشکل‌گرایی و نزدیکی و انسجام نیروها در حرکت ملی و ضرورت دوری از جنجال‌ها و حاشیه‌سازی‌ها درحرکت ملی به تبادل‌نظر و گفتگو پرداخته، اتهام‌زنی و فرافکنی‌های بی‌سند در حرکت ملی اعمال تفرقه و انفعال در حرکت ملی ارزیابی و خواستار پایان یافتن حاشیه‌سازی‌های محفلی در حرکت ملی شدند.

لازم به ذکر است آقای عزیز پورولی روز پنج شنبه ۲ آذرماه در بیمارستان امیرالمومنین تبریز تحت عمل جراحی قرار گرفته بود.