آذوح: مجلس ادبی تحت عنوان ” فضولی مجلیسی” با فشار اداره اطلاعات و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران لغو گردید.

این محفل ادبی هر هفته با حضور فعالان فرهنگی، شاعران و نویسندگان ترک آذربایجانی در تبریز برگزار می شد که روز سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ هجری شمسی قرار بود که بیست و یکمین مجلس این حکیم ترک برگزار شود که ارگان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران آن را لغو کرد.

در این محفل شاعران، فعالان ادبی و فرهنگی به شرح و تفسیر اشعار شاعران کلاسیک ترک می پرداختند که کاملا غیرسیاسی بود.

دکتر فرمان فرضی با انتشار ویدئویی از لغو فضولی مجلیسی خبر داد.