آذوح: فعال ملی-مدنی آزربایجانی محمدرضا حسن‌زاده شهروند سولدوز (نقده) از سوی دادگاه انقلاب این شهرستان به یک سال حبس و 30 ضربه شلاق محکوم شد.

بنابه اطلاع آرازنیوز، محمدرضا حسن‌زاده فعال ملی-مدنی آزربایجانی شهروند سولدوز (نقده) طبق رای دادگاه این شهرستان که ۳۰ام مهرماه صادر گردیده است به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق برپایی تجمع غیرقانونی» به یک سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.

دادگاه شهرستان سولدوز این حکم را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورده است. در برگه حکم دادگاه این فعال مدنی آمده: «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا ۳۰ آبان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه نشود محکومیت تعلیقی ایشان بی‌اثر خواهد شد