آذوح: مدیر دفتر تلفیق و برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه اورمیه گفت: هنوز ۷۰۰ میلیارد تومان از اعتبار احیای دریاچه اورمیه در سال ۹۵ تامین نشده و دولت نیز اعتبارات جدیدی برای سال ۹۶ تعیین نکرده است.

به گزارش یول‌پرس، مسعود تجریشی درباره وضعیت دریاچه اورمیه گفت: در زمان تشکیل کمیته احیای دریاچه اورمیه مقرر شد؛ ظرف مدت سه سال دریاچه را به حالت تثبیت برسانیم. بسیاری از محققین معتقد بودند که اگر دریاچه تثبیت نشود؛ قطعا از بین خواهد رفت.

او با بیان اینکه هیچ دریاچه نمکی در جهان با شرایط مشابه دریاچه اورمیه اینگونه حجم آب آن کم نشده، تصریح کرد: سهم تغییر اقلیم در کاهش آب دریاچه اورمیه ۲۰ درصد است و در حقیقت در این سال‌ها ۲۰ درصد کاهش بارش داشتیم، اما کل حجم آبی که کم شده ۱.۸ میلیارد مترمکعب است. آب این دریاچه از طریق سیلاب‌ها تامین می‌شده و در این سال‌ها بجای اینکه این آب وارد دریاچه شود به وسیله سدها ذخیره شده و در بخش کشاورزی مصرف شده است.

مدیر دفتر تلفیق و برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه اورمیه با اشاره به اراضی کشاورزی در این منطقه خاطرنشان کرد: در اوایل انقلاب اراضی کشاورزی با کشت آبی در نزدیکی دریاچه اورمیه ۳۰۰ هزار هکتار بوده، اما در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی کشت آبی است، بنابراین حدود ۲ میلیارد مترمکعب در سال مازاد مصرف نسبت به ۴۰ سال پیش دارد. همچنین ۲ میلیارد مترمکعب آب هم به دلیل کمبود بارش کم شده است. بنابراین سالیانه ۴ میلیارد مترمکعب آب کمتر وارد این دریاچه می‌شود.

تجریشی اظهارکرد: بنابران سهم عدم مدیریت مناسبت و ندیدن نیاز زیست محیطی در خشک شدن این دریاچه در سال‌‌های اخیر بیشتر از نوسانات اقلیمی است. امسال نیز به دلیل نبود رطوبت در منطقه و کمبود آب دریاچه، تبریز در عرض ۴۰ سال گذشته گرمترین درجه حرارت را داشته است.

او ادامه داد: همچنین بسیاری از مناطق در شمال دریاچه که در هیچ زمانی یخ‌زدگی نداشتند به دلیل نبود آب در دریاچه در سال‌های اخیر یخ زده بطوریکه حتی درختان گردو در باغات نیز یخ می‌زنند و البته باد محلی در منطقه ایجاد شده چرا که در گذشته آب دریاچه انرژی خورشید را مستهلک می‌کرد، اما در این سال‌ها انرژی خورشید باعث ایجاد گرما در کف رودخانه می‌شود و انرژی حاصل از آن باد‌های محلی ایجاد می‌کنند و متاسفانه با توجه به اقداماتی که برای احیای دریاچه اورمیه صورت گرفته همچنان این اتفاقات رخ می‌دهد البته شدت آن به نسبت گذشته کمتر شده است.

تجریشی با تاکید بر عدم تامین اعتبارات بیان کرد: مقرر شده بود در سال ۹۵ بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای احیای دریاچه اعتبارات در نظر بگیرند که از این میزان ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیارد آن شب عید سال گذشته تامین و ۲۰۰ میلیارد تومان هفته گذشته پرداخت شد و ۷۰۰ میلیارد تومان همچنان باقی مانده است و برای سال ۹۶ نیز هنوز اعتباری در نظر گرفته نشده است.