آذوح: صدیف بدری با تاکید بر اینکه مسئولان استان اردبیل از آماری سازی در مورد اشتغال پرهیز کنند، گفت: آمار بیکاری برای همه مشخص است و همه می دانند که بیکاری در استان اردبیل بیداد می کند.

به گزارش یول‌پرس، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بیکاری جزو ۱۰ استان اول و در جذب سرمایه‌گذار هم موفق عمل نکردیم.

سخنگوی کمسیون عمران مجلس در ادامه گفت: بدون ایجاد زیرساخت‌ها حرف زدن از اشتغال سخن گزافی است که برخی‌ها سعی کنند این موضوع را تکرار کنند.

وی جایگاه اردبیل در اشتغال و بیکاری را ناراحت کننده دانست و گفت: در ایجاد اشتغال رتبه ۲۹ و در بیکاری رتبه سوم را داریم و بنظر باید دولت حقیت ها را شفاف بیان کند علاوه بر اینکه مدیران ارشد و مقامات استانی برای توسعه از امضای پای گزارش و هر اقدمات قانونی و شفافی هراس نداشته باشند.

نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در ادامه گفت: در چهار سال اخیر هیچگونه اشتغال جدیدی رخ نداده و اگر آماری نیز از اشتغال ارائه می‌شود بیشتر آمارهای اشتغال گذشته است.

بدری در ادامه گفت: این سوال همیشه برای ما مطرح است که چرا ساوالان پارچه و یا ذوب آهن به تعطیلی کشیده شده و یا بسیاری از واحدهای تولیدی در استان اردبیل در حال رکود است که به نظر می‌رسد دلیل این همه ضعف و غفلت‌ها در کشور سیاست زدگی و تعارفاتی است که ما به آن گرفتار شده‌ایم.

وی گفت: واقعیت‌ها را باید قبول کرده و به خوبی بستر و زمینه اشتغال جدید را در قالب ایجاد مناطق آزاد تجاری، راه آهن، اتوبان‌ها، جاده‌ها و سایر زیرساخت‌ها فراهم کرد.