آذوح: به دنبال ورود ارتش عراق به کرکوک، نیروهای پیشمرگه علیرغم تمامی ادعاهای واهی خود، بعد از مقاومتی اندک از مواضع خود عقب‌نشینی کردند و تمام شهر کرکوک به کنترل ارتش عراق و نیروهای ترکمان در آمد.

بوراسی کرکوک، تورکون توپراغی،

یا سئو، یا ترک ائت...