آذوح: آقای عباس لسانی صبح امروز در ساعت 9.00 صبح مورخه 19 مهر 1396 در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل حاضر گردید. ایشان بعد از حضور در دفتر بازپرسی متوجه می گردند که احضار ایشان با فعالیت های ملی-مدنی ایشان مرتبط نبوده و در خصوص پرونده ورود مشکوک افراد ناشناس به تاریخ۱۳۹۶/۳/۳ در قالب سرقت به مغازه ایشان می باشد.

پس از اطلاع از این موضوع در ابتدا آقای لسانی اعتراض خود را نسبت به نحوه نگارش ابلاغیه و مبهم بودن دلیل ابلاغ بیان می کنند. در ادامه ایشان فردی را که گویا اعتراف کرده که سارق مغازه ایشان می باشد را قربانی این پرونده سازی دانسته و در ادامه دلایل خود را به صورت مکتوب در پرونده ثبت می نمایند که عینا درج می شود.

چنانکه در مرحله ابتدایی تشکیل پرونده اظهار نمودم بنده آن مورد ورود را مشکوک دانسته ام. چنانچه ورود کنندگان هیچ سرقت قابل توجهی انجام نداده و تنها اقدام به تفتیش مغازه نموده اند و این عمل از یک یا چند سارق عادی بعید می نماید. فلذا شکایت من متوجه سرقت نمی باشد بلکه خواهان تحقیق در مورد ورود کنندگانی است که در ساعت 2:30 بامداد و با خیال راحت وارد مغازه ام شده و اقدام به تفتیش یا احتمالا جاسازی اشیاء ای از قبیل دستگاه شنود یا غیره می باشد لذا تقاضا دارم بازپرس محترم تحقیقات خود را متوجه این مورد بسیار مهم نموده و از حاشیه و فرافکنی خودداری نمایند...

لازم بذکر است دررمورخه ۱۳۹۶/۳/۳ افرادی نیمه شب با شکستن قفل و با ورود به مغازه آقای لسانی و ریخت و پاش وسایل داخل مغازه بدون هیچ گونه دزدی قابل ملاحظه مکان را ترک کرده بودند و این در حالیست دوربین مدار بسته نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی واقع در چهارراه دید کاملی به مغازه این فعال دارد.

در پایان لازم بذکر است به دلیل عدم قید علت حضور این فعال در برگ احضاریه، گمان می رفت که همانند گذشته مسئولین امنیتی علیه این فعال در حال پرونده سازی جدیدی می باشند.