آذوح: عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه با خطرات بی‌آبی در آینده جابه‌جایی‌های بزرگ جمعیتی در ایران صورت خواهد گرفت گفت شمال‌غرب کشور با خشک شدن دریاچه اورمیه و آب‌های زیرزمینی قابلیت سکونت خود را از دست خواهد داد.

به گزارش یول‌پرس، اکبر عبدی قاضی‌جهانی صبح امروز در کارگاه آموزشی ترویجی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی که در مسجد ولیعصر قاضی جهان از توابع شهرستان آذرشهر برگزار شده بود اظهار داشت: با خطرات بی آبی در آینده جابه‌جایی‌های بزرگ جمعیتی در ایران صورت خواهد گرفت و شمال‌غرب کشور با خشک شدن دریاچه اورمیه و آب‌های زیرزمینی قابلیت سکونت خود را از دست خواهد داد

وی ادامه داد کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی آن جزو اهداف استراتژیک است که اگر با جدیت در تحقق این هدف کوشش نشود، با محدود بودن حجم آبهای تجدید شونده، در آینده باید با کاهش شدید محصولات کشاورزی، نابودی منابع آب بخصوص آب‌های زیرزمینی، توسعه نیافتن صنعت و مشکلات عدیده در تامین آب شرب مواجه خواهیم بود و محصول همه این موارد خدشه دار شدن امنیت غذایی اجتماعی و سیاسی است.