آذوح: طی ابلاغیه ای که امروز مورخه 18 مهر 96  آقای عباس لسانی  در منزل خود دریافت کرده است .مقرر شده است که این فعال ملی مدنی آذربایجانی در 3 روز پس از رویت ابلاغیه در شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل حاضر گردد. علت حضور این فعال هنوز مشخص نگردیده است و صرفا از عبارات مبهم اخذ توضیح و ارئه دلیل استفاده گردیده است. و در ابلاغیه توضیحی در خصوص اینکه در چه مورد و اتهامی باید ایشان دلیل  ارائه نموده و توضیح دهند.

با توجه به اینکه آقای لسانی فعلا پرونده مفتوحی در دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل ندارند . گمان می رود این احضار در رابطه با پرونده سازی جدیدی علیه ایشان می باشد.

در آخرین مورد آقای عباس لسانی به همراه 30 تن از دیگر فعالین آذربایجانی در مرداد 1396 در خصوص مراسم گرامیداشت روز جهانی زبان مادری محاکمه گردیده که ایشان و دیگر فعالین به زبان مادری خویش ترکی آذربایجانی از خود دفاع کرده بودند.