آذوح: مزار شیخ محمد خیابانی از سوی عوامل دولتی مورد هتک حرمت و تخریب قرار گرفت.

به گزارش آذوح در روزهای گذشته اخباری در شبکه های اجتماعی منتشر شده و از اجرای عملیات ساختمانی در کنار مزار شیخ خیابانی خبر داده بود.

با این حال پس از انتشار ویدیویی از این امر مشخص گردید بخشی از مزار ایشان تخریب گردیده است.

برای دیدن ویدیو از لینکهای زیر استفاده نمایید:

https://youtu.be/qCG-ylfAPVk

https://www.facebook.com/AZOHqrupu/videos/1388727837847800/

آذوح