آذوح: راه آهن تبریز - میانه ۱۷ سال پس از آغاز هنوز به سرانجام نرسیده و زمان اتمام آن نیز با روند اجرایی فعلی و وعده های امروز و فردای مسئولان نامشخص است.

به گزارش مهر، از سال ۱۳۷۹ پروژه‌ای با ماهیت احداث ریل راه آهن از تبریز به میانه آغاز به کار کرده که اتمام این پروژه هم اکنون به طلسمی ۱۷ ساله تبدیل شده است، طلسمی که مشخص نیست تا چندین سال دیگر نیز ادامه خواهد داشت در حالی که مسئولان هرساله وعده‌ اتمام آن را به افکار عمومی و رسانه های مطالبه گر می‌دهند اما ریل قطارهای تبریز_میانه سالهاست در حسرت افتتاح شدن مانده‌ است.

ایستگاه اصلی این مسیر تبریز است که از یک طرف به میانه و تهران کشیده می شود و فاصله‌ تبریز تا پایتخت را از نظر مسافت ۱۱۸ کیلومتر و از نظر زمان از ۱۳ ساعت به هفت ساعت کاهش می‌دهد و از طرفی دیگر تبریز را به جلفا و در نتیجه راه آهن ایران را به کشورهای آذربایجان، ترکیه و ارمنستان متصل می‌کند.

این پروژه‌ عظیم به دنبال خود ۱۱ تونل نسبتا بزرگ، ۱۰ گالری در مجموع به طول ۱۴.۳۴ کیلومتر، ۲۱ پل بزرگ به طول حدود هشت کیلومتر و بیش از ۵۱۵ آب‌رو با طول حدود ۱۰ کیلومتر دارد که در این مسیر ساخته خواهند شد.

پروژه‌ ریل ترانزیتی تبریز – میانه که شریان ارتباطی کشورمان با اروپا به شمار می‌آید و از اهمیت بالایی برخوردار است.

استدلال‌های موجود مسئولان برای تاخیر این پروژه کمبود بودجه، زمان‌بر بودن واردات ریل‌های خریداری شده، به موقع نبودن تخصیص‌های اعتباری و موضوعاتی از این دست است که حتی جمع همه این موارد را نیز نمی توان عذرهای قابل قبولی در برابر به طول انجامیدن یک پروژه در ۱۷ سال دانست چرا که اجرای طرح های سنگین تر و البته گاه کم اولویت تر از این پروژه چنین صحت توجیهاتی را باطل می کند.