آذوح: مدیر دفتر تلفیق و برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه اورمیه گفت: بنا به تحقیقات ستاد احیای دریاچه اورمیه، این دریاچه بعد از پایان مرحله احیا به حالت اولیه خود یعنی ۳۰ سال قبل باز نمی‌گردد.

به گزارش تسنیم، مسعود تجریشی ضمن تشریح آخرین وضعیت دریاچه اورمیه اظهار کرد: با توجه به تحقیقاتی که توسط کار‌شناسان وصاحب نظران دریاچه اورمیه انجام گرفته است دریاچه اورمیه بعد از احیا به حالت ۳۰ سال گذشته باز نمی‌گردد.

مدیر دفتر تلفیق و برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه اورمیه گفت: این دریاچه ۴۰ میلیارد متر مکعب آب در پشت سد‌ها داشت که اکنون کل دارایی حوضه آبریز دریاچه اورمیه در سال به ۷ میلیارد متر مکعب رسیده است که ۵ میلیارد متر مکعب آن در بخش کشاورزی، نیم میلیارد متر مکعب در مصارف خانگی وآب شرب و یک و نیم میلیارد آن وارد دریاچه اورمیه می‌شود.

وی با بیان اینکه این مقدار آب از دارایی حوضه آبریز دریاچه اورمیه نمی‌تواند پاسخگوی این دریاچه باشد افزود: ما هر چه در مصرف آب نیز صرفه جویی کنیم نمی‌توانیم دریاچه قبلی را داشته باشیم.