آذوح: جمعی از فعالین ملی آذربایجان به دیدار حسین علی محمدی و یوروش مهرعلی بیگلو رفتند.

به گزارش آذوح در روزهای گذشته جمعی از فعالین ملی آذربایجان ضمن دیدار با این دو فعال سیاسی ترک از مبارزات ایشان قدردانی نمودند.

گفتنی است حسین علی محمدی هفته ی جاری پس از تحمل نزدیک به 4 سال حبس از زندان تبریز آزاد گردید.

آذوح