آذوح: علی صمدپور به اداره ی اطلاعات احضار و بازجویی شد.

به گزارش آذوح روز سه شنبه این فعال ملی در اداره ی اطلاعات سراب حضور یافته و از سوی ماموران امنیتی مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته است.

این فعال ملی آذربایجان پس از چندین ساعت با تشکیل پرونده آزاد شده اند. دلیل این بازجویی به مطالب منتشر شده در فضای مجازی توسط ایشان مربوط می باشد.

آذوح