آذوح: نماینده میانه با اعلام نارضایتی از عملکرد هیئت رئیسه فراکسیون مناطق ترک نشین در مجلس ایران تاکید کرد اعضای این فراکسیون تاکنون حتی یک جلسه هم تشکیل نداده اند.

یعقوب شیویاری تاکید کرد رئیس جمهور باید از آذربایجانی‌‌های اصیل در کابینه‌‌اش بهره ببرد. وی همچنین تصریح کرد : پیگیر حضور وزرای ترک در کابینه هستیم هرچند که بر خلاف سایر وزرا این وزیران آن طور که باید به مناطق خودشان رسیدگی نمی‌کنند.

نماینده میانه در خصوص اتحاد نمایندگان ترک  مجلس نیز بیان داشت: فراکسیون مناطق ترک نشین به صورتی که تشکیل شده بود باقی ماند و تشکیل جلسه نداد، هرچند نزدیک به ۱۱۰ نفر نماینده ترک داریم، یعنی بیش از سی درصد از نمایندگان ترک  هستند اما اتحاد و اتفاقی که بین این نمایندگان باید وجود داشته باشد وجود ندارد.

وی خاطرنشان ساخت: گاهی حتی وزرای ترک انتخاب می‌شوند اما آن طور که باید و شاید به مناطق آذربایجان رسیدگی نمی‌کنند، بر خلاف اینکه وزرای دیگر همیشه توجه خاصی به مناطق خودشان دارند و این جای گله مندی دارد که هرچند کمک می‌کنیم تا این وزرا انتخاب شوند و به مناطق آذربایجان رسیدگی بهتر شود.