آذوح: بنا به اخبار دریافتی جمعی از فعالین ملی در استان اردبیل با تجمع در کوه ساوالان روز جمعه به مورخه 13 مرداد با احتراز پارچه نوشته هایی با مضامین "آذربایجان توپراغی، یاغی دوشمن لره باتلاق اولاجاق" ٬ " وطن اوغروندا اؤلن وارسا وطن وار" و همچنین بنری با تصاویر زندانیان سیاسی ملی و مدنی منجمله مهندس سیامک میرزایی، دکتر لطیف حسنی و حسین علی محمدی و نیز چهارتن از محکومین زبان مادری به ۴۵ سال حبس و ۱۰ سال تبعید به اسامی آقایان اکبر آزاد ٬ بهنام شیخی ٬ حمید منافی نادارلی و علیرضا فرشی حمایت خویش را همچون ایام فی السابق اعلام داشتند.

خاطرنشان سازیم به علت وجود جو امنیتی از سوی عوامل اطلاعاتی و امنیتی استان با استقرار ایست های بازرسی در چهار مسیر ورودی به دامنه کوه ساوالان و نیز استقرار اکیبی در پناهگاه چهارتن از فعالین به اسامی آیدین ذاکری و میثم بابایی ساکن شهرستان خیاو (مشکین شهر) ٬ آیت خیرجو و میثم جولانی ساکن شهرستان اردبیل بازداشت ‌و بعد از انتقال به دادسرای دادگاه لاهرود جهت تفهیم اتهام و گذراندن مراحل تحقیق مستقیمأ به بازداشتگاه اطلاعات نیروی انتظامی شهرستان خیاو منتقل گردیده بودند.

به گزارش آذوح سرانجام بعد از یک شبانه روز بازداشت به شعبه ۲ کیفری دادگاه شهرستان خیاو جهت دفاعیات انتقال داده میشوند. بازداشت شدگان در رویارویی با درخواست اخذ تعهد از سوی مقامات قضائی با تأکید بر غیر قانونی بودن سیر اداری از ارائه تعهد امتناع بعمل آورده و سرانجام بدون قید و شرط آزاد گشتند

در پایان لازم به ذکر می باشد احتمال می رود به علت تعداد زیاد مامورین و تعدد ایست بازرسی در مسیر تعداد بازداشتی ها بسیار بیشتر از موارد ذکر شده می باشد که به نقل از برخی از شاهدان پس از برگردانده شدن به شهرستان لاهرود و بازجویی های اولیه آزاد گردیده اند.

آذوح