آذوح: عباس لسانی به دادگاه انقلاب اهر احضار شد.

به گزارش آذوح دادگاه انقلاب اهر با ارسال احضاریه‌ای از عباس لسانی فعال ملی تورک ساکن اردبیل خواسته است تا در روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ جهت رسیدگی و اخذ دفاعیه پیرامونِ اتهامات نسبت‌داده شده به وی در ساختمان دادگستری و دادسرای این شهرستان حضور به عمل رساند.

تشکیل و اداره دستجات مخالف نظام به قصد برهم‌ زدن امنیت عمومی کشور” اتهامی است که این فعال شناخته شده آذربایجانی و دیگر احضار شدگان این پرونده جهت دفاع از خود در تاریخ یاد شده در دادگاه انقلاب اهر حضور خواهند یافت.

اولین جلسه حضور جهت رسیدگی در این پرونده نیز که قرار بود در ۲۶ فروردین امسال برگزار شود به علت تغییر شعبه رسیدگی از دادگاه انقلاب اهر به شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز و به جهت اعتراض و عدم تن‌دهی احضار شدگان به این تصمیم که آن را مغایر با قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری می‌دانستند لغو شده بود.

زمینه طرح اتهامات نسبت داده شده در این پرونده، برگزاری مراسم روز جهانی زبان مادری در سال ۹۲ توسط جمعی از فعالان ملی آذربایجان میباشد.

مراسمی که در آن آقای لسانی به همراه دهها فعال دیگر در یورش نیروهای انتظامی-امنیتی اهر بازداشت و پس از بازجویی و انتقال به زندان اهر به قید وثیقه آزاد شده بودند.

آذوح