آذوح: خانواده حبیب ساسانیان که از کاهش وزن و وضعیت وخیم جسمانی وی به‌شدت نگران هستند با قاضی پرونده تماس گرفته و خواستار آزادی حبیب به قید وثیقه شده‌اند.قاضی پرونده در جواب به همسر حبیب ضمن رد وثیقه گفته است: حبیب مرده است اگر هم زنده باشد در عرض یکی دو روز خواهد مرد و برای ما مرده به‌حساب می‌آید.

حبیب ساسانیان در ۴۴ روز از اعتصاب غذای خود دچار ضعف شدید، کاهش ضربان قلب و مشکلات کلیوی شده است. قاضی پرونده با امتناع از پذیرش وثیقه برای حبیب آرزوی مرگ کرده است.

حبیب ساسانیان که در اعتراض به برخوردهای ناعادلانه در پرونده خود از ۴۴ روز پیش دست به اعتصاب غذا زده است اکنون در وضعیت جسمانی وخیمی قرار دارد. براساس گفته این منابع، ضربان قلب حبیب به عدد ۴۰ رسیده است علاوه بر این، وی از مشکلات شدید کلیوی و گوارشی رنج می‌برد.

خانواده حبیب ساسانیان که از کاهش وزن و وضعیت وخیم جسمانی وی به‌شدت نگران هستند با قاضی پرونده تماس گرفته و خواستار آزادی حبیب به قید وثیقه شده‌اند.قاضی پرونده در جواب به همسر حبیب ضمن رد وثیقه گفته است: حبیب مرده است اگر هم زنده باشد در عرض یکی دو روز خواهد مرد و برای ما مرده به‌حساب می‌آید.

همسر حبیب در برابر این گفته‌های غیراخلاقی و غیرشرعی قاضی، از تحصن خود در برابر دادگاه سخن گفته است.

دستگاه قضایی رژیم ایران که مطیع عوامل امنیتی هستند، در برخورد با زندانیان سیاسی حرکت ملی و خانواده‌های آن‌ها خود را ملزم به رعایت اخلاق و اصول حقوق بشر نمی‌دانند.

آرازنیوز

 sasanian