آذوح: 90 روز از جاری شدن سیل در شهرستان سولدوز می گذرد و مردم همچنان منتظر دریافت تسهیلات دولتی برای خلاص شدن از خسارات سیل هستند.

به گزارش دورنانیوز، با گذشت سه ماه از سیل خسارت باری که بر اثر طغیان گادارچای بخش هایی از نقده و محمدیار و چندین روستا دچار خسارت کرد و تعداد قابل توجهی از مردم خانه هایشان را از دست دادند هنوز زندگی مردم به ویژه در محمدیار به حالت عادی بازنگشته است.

هر چند مسئولان دولتی سعی دارند بگویند کار بازسازی مناطق سیل زده بطور عادی به پیش میرود و تسهیلات در نظر گرفته شده هم با میزان خسارت تناسب دارد اما آمارها اظهارات مسئولان را چندان تأیید نمیکند.

از ۹۱۹ واحد منزل مسکونی خسارت دیده که باید کامل از نو ساخته شوند تاکنون فقط کار ساخت ۲۸۰ واحد شروع شده (در حدود ۳۰درصد) و از ۱۰۵۳ واحد تعمیری هم تاکنون ۹۴۰ واحد تعمیر شده (۸۹درصد).

تقریبا کمتر از سه ماه دیگر فصل بارندگی ها آغاز می شود و با توجه به پیشرفت ۳۰درصدی احداث منازل تخریب شده و موانع جدی که برای دریافت تسهیلات وجود دارد بعید به نظر می رسد دست کم تا یک سال آینده وضعیت مناطق سیل زده به حالت عادی برگردد.

 Azerbaijan