آذوح: نماینده مردم اورمیه در مجلس شورای اسلامی در نطق خود ضمن انتقاد از خلف وعده دولت در خصوص تدریس زبان تورکی در مدارس و دانشگاه‌ها، تهدید کرد چنانچه از ظرفیت مدیران تورک در کابینه جدید استفاده نشود، دولت از همراهی بیش از 110 نماینده عضو فراکسیون مناطق تورک‌نشین محروم خواهد شد.

به گزارش یول‌پرس، نادر قاضی‌پور گفت: آقای رئیس جمهور؛ در معرفی وزرا، سهمیه وزرای تورک افزایش یابد، اگر وزیران تورک کاردان متخصص و متعهد و شایسته معرفی نشود، از فراکسیون مناطق تورک نشین که ۱۱۰ نماینده مجلس عضو آن هستند، انتظار نداشته باشید که به وزرای معرفی شده رای اعتماد دهند.

نماینده مردم اورمیه افزود: قریب به ۵۰ درصد جمعیت ایران 80 میلیونی به زبان شیرین تورکی از شمال تا جنوب از شرق تا غرب تکلم  می‌کنند و در جای جای ایران این شیر مردان و شیرزنان تورک حضور دارند.

وی در پایان تصریح کرد: پس وزرای پیشنهادی علوم و آموزش پرورش بدانید که اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی را باید اجرا کنید؛ تحصیل در مدارس و دانشگاه‌ها به زبان تورکی باید انجام شود.