آذوح: ناصر خلوصیی فعال ملی آزربایجان بعد از ۲۳ روز بازداشت در اطلاعات سپاه با  صدور وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به قرنطینه زندان تبریز منتقل شد.

ناصر خلوصی فعال تورک آزربایجانی که از تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۵ هجری شمسی توسط نیروهای امنیتی در مسیر تبریز به اورمیه بازداشت و وضعیت وی تاکنون نامعلوم بوده و این مسئله باعث نگرانی شدید خانواده این فعال ملی و مدنی شده بود.

پیشتر ناصر خلوصی حدود ۴۸ ساعت بعد از دستگیری با خانواده خود تماس گرفته و گفته بود که از محل نگهداری خود اطلاعی ندارد.

ناصر خلوصی مهندس عمران و اهل شهر تبریز می باشد.

1358456462 vayfdyvlafed