رژیم جمهوری اسلامی ایران از بدو استقرار خود تاکنون همواره با پیش گرفتن سیاستهای استبدادی کوشیده تا ملتهای ساکن در آن جغرافیا را تابع و همراه خود سازد. همچنان که نقض حقوق بشر متمادی و بی وقفه نیز به یکی از خصوصیات تغییرناپذیر این رژیم تبدیل گردیده و بارها از سوی مجامع بین المللی مورد نکوهش و تنبیه قرار گرفته است.

رژیم ایران اما همراه با استبداد، استعمار را نیز برای ملتهای غیرفارس به ارمغان آورده است. ملتهای غیرفارس در ایران همواره با تبعیضی مضاعف روبرو بوده و منابع و سرمایه های ملی و طبیعیشان به تاراج برده شده است. نتیجه ی این استعمار نیز فقر، رکود، بیکاری و آمار روزافزون مهاجرت بوده و ملتهای غیرفارس و علی الخصوص ملت ترک، بیشترین آسیب را متحمل شده اند.

آذربایجان جنوبی به عنوان قطب و مرکز تجاری منطقه در هزاران سال گذشته، از بدو تاسیس رژیم پهلوی مورد شدیدترین سیاستهای تبعیض آمیز قرار گرفته و این سیاستهای شوونیستی در رژیم جمهوری اسلامی ایران نیز با همان شدت و حتی بیشتر از قبل پیگیری شده است.

ملت شریف آذربایجان!

اصناف، کسبه، بازاریان، فرهنگیان، کارگران و به عبارت بهتر تمامی اقشار زحمتکش و فعال این سرزمین سالیان سال زیر بار ستم و ظلم رژیم ایران قرار داشته اند و اکنون با تشدید تحریمها از یک سو و بی توجهی عامدانه ی سران حکومتی به وضعیت معیشتی مردم از سوی دیگر، وضعیت بسیار بغرنج و بحرانی گردیده است. مردمان شریف ترک در آذربایجان که روزگاری صاحبان صنعت و تجارت بودند اینک در شدیدترین شرایط اقتصادی به سر برده، و البته که بایستی برای تغییر این وضعیت و بهبود معیشت به میدان آمد.

دشمنان و بدخواهان حرکت ملی آذربایجان به شکلی گسترده و آگاهانه در تلاشند با القای ذهنیتی مسموم و مخرب، خواسته های حرکت ملی را "فقط" در قالب خواسته های فرهنگی جلوه داده و این جنبش را از توده ی مردم جدا نشان دهند. تلاشی که ناشیانه هدفگذاری شده و به سرانجام نیز نخواهد رسید زیرا هدف فعالین ملی در آذربایجان جنوبی نه فقط خواسته های فرهنگی، بلکه رفاه و سعادت تمامی ساکنان این سرزمین در تمامی ابعاد زندگی است.

ما امضاکنندگان این بیانیه ضمن اعلام حمایت کامل از اعتراضات صنفی کارگران، معلمان، بازاریان و دیگر اصناف و زحمتکشان در آذربایجان، تاکید می کنیم که مبارزه ی خود علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران را تا زمان برآورده شدن خواسته های ملی و برقراری رفاه و سعادت ملت ترک ادامه خواهیم داد.

رژیم جمهوری اسلامی ایران بایستی آگاه باشد که اعمال خشونت علیه فعالین صنفی و تهدید آنان به بازداشت و احکام قضایی سنگین، این فعالین را از ادامه ی مبارزه ای که آغاز کرده اند باز نخواهد داشت و ما نیز تا آخرین لحظه همراه و یار برادران و خواهرانمان در مسیر احقاق خواسته ها و حقوقشان خواهیم بود.

یاشاسین آذربایجان

یاشاسین تورک میللتی

16-10-2018

الفبا ترتیبیله:

آذربایجان دئموکراتیک بیرلیگی (اتحادیه دمکراتیک آذربایجان) - بیرلیک

آذربایجان میللی دیرنیش تشکیلاتی (تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان) – آ م د ت

آذربایجان اؤیرنجی حرکتی (جنبش دانشجویی آزربایجان) - آذوح

گونئی آذربایجان دموکرات پارتیاسی (حزب دمکرات آذربایجان جنوبی) – گادپ

گونئی آذربایجان سوسیال دموکرات پارتیاسی (حزب سوسیال دمکرات آذربایجان جنوبی)

دونیا آذربایجان‌لی‌لاری کونقرئسی (کنگره آذربایجانی های جهان) - داک