ملت تورک آزربایجان٬

بیست ویک آذر (۱۳۲۴) سالروز تاسیس حکومت ملی آزربایجان، تجلی اراده یک ملت و تبلور مقاومت ملی در مقابله با ظلم و تبعیض آپارتایدی هر ساله بعنوان "روز دولتمداری آزربایجان جنوبی/ گونئی آزربایجان دولتچلیک گونو" توسط ملت تورک آزربایجان گرامی داشته می شود. رهبران حکومت ملی آزربایجان علیرغم مشقت های فراوان داخلی و بین المللی با تحمل زندان ها و تبعیدها توانستند به همت مبارزات و فداکاری فرزندان قهرمان ملت تورک آزربایجان در 21 آذر ۱۳۲۴ پایه های حکومتی مدرن و دمکراتیک را بنا نهاده و در زمانی که منطقه تحت حکومت دیکتاتورها در جهالت و خفقان گرفتار شده بود حکومت ملی آزربایجان به رهبری شهید سید جعفر پیشه وری با پایه ریزی نهادهای مدنی و بسط آزادی های اجتماعی  همچون "آزادی پوشش"، "حق رای برای زنان"، "رسمیت زبان تورکی" و همچنین تاسیس دانشگاه ملی تبریز و نوسازی زیربناهای شهری و انجام اصلاحات ارضی در روستاها و ایجاد امنیت اجتماعی فصل نوینی را در بین ملل تحت ستم پدید آورد.

با اینکه عمر حکومت ملی آزربایجان بیش از یک سال طول نکشید و حکومت منتخب ملت تورک آزربایجان جنوبی قربانی توطئه و تبانی های رژیم ایران و قطب بندی سیاسی – ایدئولوژیک قدرت های بزرگ قرار گرفت. اما شهید سید جعفر پیشه وری و هزاران فرزند آزربایجان با قرار گرفتن در پای جوخه های اعدام نظام متجاوز پهلوی و تبعیدگاه های استالین،  دومین تجربه تشکیل دولت ملی بعد از حکومت ملی" محمد امین رسول زاده" در اراضی شمالی آزربایجان را به ملتمان میراث گذارده و بعد از هفتاد و دو سال از تاسیس حکومت ملی آزربایجان ما فعالین ملی و احزاب و گروه های سیاسی حرکت ملی میراث دار «حکومت ملی آزربایجان» می باشیم.

طبیعتا در شرایط حساس و پر فراز و نشیب سیاسی بین المللی و منطقه ای و بحران های موجود حفاظت و تداوم راه مبارزان ملی بر عهده پیش آهنگان سیاسی و احزاب و گروه های حرکت ملی آزربایجان می باشد. عبور از توطئه دشمنان ملت تورک آزربایجان و تعیین سرنوشت ملی – سیاسی تورک های آزربایجان جنوبی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد منشورهای بین المللی با تامل بین تشکلی و دوری از غوغاسازی های هیجانی  میسر و همگرایی سیاسی  و دیالوگ و احترام به اندیشه ها را می طلبد

ما تشکل ها ی امضا کننده بیانیه مشترک، با احترام به هزاران شهید «حکومت ملی آزربایجان» که اعدام و یا در تبعیدها جان سپردند، هفتاد و دومین سالروز تاسیس حکومت ملی آزربایجان را با فلسفه مدرن سیاسی "روز دولتمدارای آزربایجان جنوبی /گونئی آزربایجان دولتچلیک گونو" گرامی داشته و بر تداوم مبارزه ملی برای تعیین سرنوشت ملی – سیاسی ملت تورک آزربایجان جنوبی تاکید می کنیم

امضا:

20-09-1396

امضاء کنندگان:

۱- آذوح – جنبش دانشجویی آزربایجان

۲- آ م د ت – تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان

۳- بیرلیک – اتحادیه دمکراتیک آذربایجان

۴- تشکیلات راه ملی

۵- داک – کنگره آذربایجانی های جهان

۶- گادتب – اتحادیه دمکراتیک ترک آزربایجان جنوبی

۷- گآیپ – حزب استقلال آذربایجان جنوبی

۸- شورای حقوق بشر آذربایجان جنوبی – ایالات‌متحده آمریکا

۹- مرکز حقوق بشر آذربایجان جنوبی

۱۰- گآدپ – حزب دمکرات آذربایجان جنوبی

۱۱- جبهه واحد مستقل آزربایجان

۱۲- حزب سوسیال دمکرات آذربایجان جنوبی

۱۳حزب رهایی آذربایجان جنوبی

۱۴- حزب لیبرال دمکرات آذربایجان جنوبی

"Azərbaycan Milli Hökumətinin" yaradılmasının 72. İl dönümü münasibətilə Azərbaycanın siyasi partiyaları və siyasi qruplarının birgə bəyanatı

21 dekabrda Azərbaycan milli hökumətinin qurulmasının ildönümü, millət iradəsinin təzahürü və Aparteidin zülmü və ayrı-seçkiliyinə qarşı milli dirənişin kristalləşməsinin ildönümü "Güney Azərbaycan Dövlətçilik Günü" kimi Azərbaycan Türkləri tərəfindən hər il qeyd olunur.

Azərbaycan milli hökumətinin rəhbərləri çoxlu daxili və beynəlxalq çətinliklərə baxmayaraq, həbsxanalara və deportasiyalara dözərəkç 12 dekabrda Güney Azərbaycan xalqının qəhrəman evladlarının fədakarlğı və mübarizəsi nəticəsində müasir və demokratik qaydanın təməlləri qoyulmuşdur.

Diktatorların hakimiyyəti altında olan ərazinin cahilliklə bürüdüyü bir zamanda, Şahid Seyyid Cəfər Pişəvərinin rəhbərliyi altında Azərbaycan hökuməti milli qurumların yaradılması və "geyim azadlığı", "qadınlara səs vermək hüququ", "Türk dilinin rəsmiləşdirilməsi", və şəhər infrastrukturunun bərpası, kəndlərdə torpaq islahatlarının aparılması və sosial təminat yaradılması yolu ilə məzlum xalqlar arasında yeni bir fəsil yaradıldı.

Baxmayaraqkı Azərbaycan milli hökuməti bir ildən çox yaşamadı və xalq tərəfindən seçilmiş hökümət İran rejimi və böyük dövlətlərin siyasi-ideoloji polarizasiyasının sui-qəsd və razılığının qurbanisi olmuşdur.

Amma şəhid Seyyid Cəfər Pişəvəri və  minlərlə azərbaycan evldaları Pəhləvanın təcavüzkar sistemi və İstanlin sürgünlərinə dözərək Azərbaycanın şimali torpaqlarında yaranmış "Məhəmməd Əmin Rəsulzadə" milli hökumətindən sonra ikinci milli hökümət təcrübəsini millətimizə miras buraxmışdır. Azərbaycan milli hökumətinin yaranmasından yetmiş iki il sonra biz Milli hərəkatın fəalları və siyasi partiyaları "Azərbaycan Milli Hökumətinin" varisi və davamçılarıyıq.

Təbii ki, həssas, beynəlxalq və regional siyasi qarqaşa və böhranlar zamanı milli fəallar və Azərbaycan qrupları milli döyüşçülərin yollarının qorunması və davam etdirilməsinə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Azərbaycan xalqının düşmənlərinin sui-qəsdinin aradan qaldırılması və Cənubi Azərbaycan türklərinin milli və siyasi taleyini İnsan Hüquqlarının Ümumi Bəyannaməsi və beynəlxalq müqavilələrinə dayanaraq bərpa edilməsi qurumlara arası əməkdaşlıq və emosional həyəcanlardan qaçlnmaq və habelə siyasi dialoq əsasında və qarşı düşüncəyə hörmət etməkdən asılıdır.

Biz birgə bəyanata imza atanlar,  edam və sürgündə canlarını itirən minlərlə "Azərbaycan Milli Hökumətinin" şəhidinə hörmət edrək, müasir siyasi fəlsəfə  əsasında qurulan Azərbaycan Milli Hökumətinin yaradılmasının 72.ildönümüdə "Güney Azərbaycan Dövlətçilik Gününü" qeyd edir və Güney Azərbaycan Azərbaycan türk millətinin milli-siyasi taleyini müəyyən etmək üçün milli mübarizənin davam etdirilməsini vurğulayırıq.

Yaşasın Azərbaycan Türk Milləti

Yaşasın Azərbaycan Milli Hərəkatı

Təşkilat imzaları:

11/12/2017

1- Azərbaycan Demokratik Birligi- Birlik

2- Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı – AMDT

3- Azərbaycan Öyrənci Hərəkəti- AZOH

4- Dünya Azərbaycanlıları Konqresi- DAK

5- Güney Azərbaycan Demokrat Partiyası- GADP

6- Güney Azərbaycan Demokrat Türk Birliyi- GADTB

7- Güney Azərbaycan İnsan Haqları Mərkəzi)

8- Güney Azərbaycan İnsan Haqları Şurası – ABŞ

9- Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası – GAİP

10- Güney Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası- GALDP

11- Güney Azərbaycan Qurtuluş Partiyası

12- Güney Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası

13- Milli Yol Təşkilatı

14- Vahid Müstəqi Azərbaycan Cəbhəsi

 *********************

Joint Statement of Political Parties and Groups of South Azerbaijan on the Occasion of the 72nd Anniversary of the Establishment of the "National Government of (South) Azerbaijan"

December 12, the anniversary of the establishment of the national government in South Azerbaijan, the manifestation of the will of a nation and the crystallization of national resistance to the oppression and discrimination of apartheid is celebrated annually by the Azerbaijani Turkish nation.

The leaders of the South Azerbaijani national government were able to establish a modern and democratic administration, despite many domestic and international hardships and thanks to the struggle and sacrifice of hero sons and girls of the Azerbaijani Turkish nation, on December 12, 1945; while the region was under dictatorship and darkness.

The national government of South Azerbaijan, led by martyr Seyyed Jafar Pishevari, worked on establishing civil institutions and expanding social freedoms such as "freedom of clothing", "women's voting right", "formalization of the Azerbaijani Turkish language", as well as the establishment of the National University of Tabriz and the modernization of urban infrastructures and land reform in villages and social security despite its short life.

Unfortunately, the national government of South Azerbaijan did not last for more than a year, and the elected government of the South Azerbaijan was victimized by the conspiracies and collusion of the Iranian regime and the ideological-political polarization of the great powers.

Martyr Seyyed Jafar Pishevari and thousands of descendants of Azerbaijan inherited the second experience of forming the national government after the national government of Mohammad Amin Rasoulzadeh in the North Azerbaijan, despite the execution squads of the Iran's despotic regime and Stalin's exiles.

After seventy-two years of establishment of national government of South Azerbaijan, we the activists and organizations of the National Movement of South Azerbaijan, as the inheritors of the "National Government of South Azerbaijan" are determined and committed to continue the way of those freedom fighters and protect their historical heritage, being aware of international and regional political upheavals and crises.

We the South Azerbaijani activists, organizations and parties believe that the only way to protect our nation’s rights is solidarity and working together based on Universal Declaration of Human Rights and the provisions of international treaties.

We, the signatories of this Joint Statement, respect the thousands of martyrs of the "Azerbaijan National Government", who were executed or passed away in exile, commemorating the 72nd anniversary of the founding of the South Azerbaijan national government with the modern political philosophy "Day of the State of South Azerbaijan" and emphasize the continuation of the national struggle to determine the national-political destiny of the South Azerbaijan Turkish nation.

Remembrance of victims and martyrs of the South Azerbaijan’s liberation;

Long live the Azerbaijani Turkish Nation

Long live the South Azerbaijan National Movement

Long live freedom struggle of oppressed nations in Iran

11/12/2017

Organization signatures:

1- Azerbaijan Democratic Union – (Azərbaycan Demokratik Birligi- Birlik)

2- Azerbaijan National Resistance Organization (Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı – AMDT)

3- Azerbaijan Student Movement (Azərbaycan Öyrənci Hərəkəti- AZOH)

4- National Way Organization (Milli Yol Təşkilatı)

5- South Azerbaijan Democratic Party (Güney Azərbaycan Demokrat Partiyası- GADP)

6- South Azerbaijan Democratic Turkish Union – (Güney Azərbaycan Demokrat Türk Birliyi- GADTB)

7- South Azerbaijan Human Rights Center – (Güney Azərbaycan İnsan Haqları Mərkəzi)

8- South Azerbaijan Human Rights Council – USA (Güney Azərbaycan İnsan Haqları Şurası – ABŞ)

9- South Azerbaijan Independence Party (Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası – GAİP)

10- South Azerbaijan Liberal Democratic Party (Güney Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası- GALDP)

11- South Azerbaijan Liberation Party (Güney Azərbaycan Qurtuluş Partiyası)

12- South Azerbaijan Social Democratic Party (Güney Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası)

13- World’s Azerbaijani’s Congress (Dünya Azərbaycanlıları Konqresi- DAK)

14- Unit Independent Azerbaijan Front (Vahid Müstəqi Azərbaycan Cəbhəsi)